Gratis adviesgesprek
Zoeken

Privacy beleid

Privacy beleid

Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke aandacht tot stand gebracht.
De informatie op de website kan technische onnauwkeurigheden , kleurafwijkingen en tikfouten bevatten.
De informatie op de website alsmede de werking van de website kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden veranderd , dat geldt ook ten aanzien van de op de website genoemde indicatieve bedragen.
De website is enkel indicatief en informatief en nadrukkelijk geen aanbod voor de verkoop en levering van een product of dienst van Van de Bunt Isolatietechniek B.V..

Van de Bunt Isolatietechniek B.V. kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor elke directe noch indirecte schade welke het gebruik van deze site kan veroorzaken een en ander niet gelimiteerd tot winstderving en / of onderbreking van zijn of haar bedrijfsactiviteiten.

Auteursrechten

Van de Bunt Isolatietechniek B.V. behoudt alle rechten voor. Alle teksten , beelden en ontwerpen welke op de website worden weergegeven zijn intellectueel eigendom van Van de Bunt Isolatietechniek B.V. of haar leveranciers.
Het is nadrukkelijk niet toegestaan om deze in zijn geheel of gedeelten te gebruiken , te kopiëren , te verspreiden noch te veranderen anders dan na uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Van de Bunt Isolatietechniek B.V.

Privacy

Alle door u verstrekte persoonsgegevens zijn in beginsel alleen beschikbaar voor Van de Bunt Isolatietechniek B.V.
Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor een optimale dienstverlening door Van de Bunt Isolatietechniek B.V. en worden zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt.