Gratis adviesgesprek
Zoeken

Let op! SEEH subsidieregeling stopt!

Let op! SEEH subsidieregeling stopt!

Let op! SEEH subsidieregeling stopt!

Tot 31 december 2020 kunnen huiseigenaren nog gebruik maken van de SEEH subsidie regeling bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Per 1 januari 2021 zal de SEEH subsidie overgaan naar de ISDN regeling.

Tot 31 december 2020 kunnen huiseigenaren nog gebruik maken van de SEEH subsidie regeling bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Dit betekent dat de overheid bij minimaal twee energiebesparende maatregelen maar liefst 30 % van de investeringskosten vergoed. De uitvoering dient dan vóór 31 december 2020 plaats te vinden.

In 2020 is er sprake van een tijdelijke verhoging van deze subsidie. Per 1 januari 2021 gaat de SEEH subsidie regeling over op de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDN) die nu bedoelt is voor aanschaf van warmtepompen en zonneboilers.

De voorwaarden van de nieuwe ISDN regeling voor 2021 wordt pas eind 2020 bekend gemaakt. Het totale subsidiebudget van isolatie, zonnepanelen en warmtepompen zal wel versoberen en wordt verlaagd van 180 miljoen naar 100 miljoen.

De ISDE regeling is opgezet om de productie van duurzame energie te stimuleren. Minister Wiebes heeft in september 2020 bekend gemaakt dat hij voornemens is de vervaldatum voor de ISDE regeling te verlenen tot 1 januari 2026.

Heeft u verduurzamingsplannen? Kom dan snel in actie. De verhoogde SEEH subsidie kan pas aangevraagd worden als de maatregelen zijn uitgevoerd. De planning loopt dit jaar snel vol!